Všeobecné obchodní podmínky pro kurzy

Obchodní podmínky organizace:

YASHICA DIGITAL s.r.o. se sídlem Žďárského 186, Kožichovice 67401
IČ: 06712118, DIČ: CZ06712118, zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103859
(dále jen „organizace YASHICA DIGITAL“ nebo též „prodávající“),
pro prodej online kurzů a zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.yashica-digital.cz

YASHICA DIGITAL s.r.o. jsou provozovatelem a vlastníkem e-shopu.

 

Základní pojmy

Lektor je osoba, která je zmocněná prodávajícím realizovat daný kurz s účastníky. V praxi se jedná o osobu, která má veškeré předpoklady odborné způsobilosti pro vedení daného kurzu. Lektor komunikuje s účastníky, zodpovídá dotazy a má připravený scénář daného kurzu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu lektora pro daný kurz.

Účastník. V praxi jde o fyzickou osobu či právnickou osobu nebo OSVČ. V případě právnické osoby nebo OSVČ je účastníkem konkrétní jedna osoba, která zakoupila kurz na své podnikání a ve fakturačních údajích jsou uvedeny firemní údaje.

Kurzy na e-shopu jsou členěny na dvě skupiny a to: Hromadné kurzy a Individuální kurzy. Do kurzů se přihlašuje účastníci. 

Hromadným kurzem je kurz, kde účast převyšující dvěma účastníky a více. V praxi se jedná o výuku, kurz formou video hovoru, kde je připojeno více účastníků.

Individuální kurz je kurz, kde je připojen pouze jeden účastník a výuka daného kurzu probíhá tzv. individuálně s přiřazeným lektorem.

Délka trvání kurzu: je stanovena konkrétním kurzem, kdy každý kurz obsahuje popis, kde je uveden rozsah kurzu včetně délky trávní a jeho ceny bez DPH 21%.

Cena: je stanovena vždy v detailním popisu kurzu na e-shopu a je uvedena bez DPH 21%. Uvedená cena je pevná a neměnná a obsahuje rozsah daného kurzu pro 1 účastníka / kupujícího.

Rozsah kurzu: je uveden v detailním popisu kurzu na e-shopu a nelze měnit ze strany kupujícího témata a rozsah daného kurzu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu rozsahu kurzu s ohledem na vývoj trhu a nová témata.


Zakoupení kurzu

Zakoupením kurzu je myšleno dokončení nákupu na e-shopu eshop.yashica-digital.cz, kdy je platba za daný kurz byla připsána na bankovní účet prodávajícímu.

Hromadné kurzy: Pokud se přihlásíte na školení 2 týdny a více před konáním akce, do doby splatnosti zálohové faktury (7denní splatnost) nebo zaplacení vám místo dočasně rezervujeme. Až po zaplacení vaše místo závazně obsadíme.

Když se přihlásíte a do školení zbývají méně než 2 týdny, do doby, než bude vaše zálohová faktura zaplacena (1denní splatnost), může místo obsadit jiný účastník, který zaplatí jako první.

Individuální kurzy: zakoupením daného kurzu závazně obsadíme daný kurz a budete kontaktováni prodejcem ohledně zvolení vhodného termínu pro obě strany, kdy by se měl daný kurz uskutečnit. Kurzy však probíhají pouze v pracovní dny od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00.

 

Storno podmínky

Stornování účastníkem hromadného kurzu

Hromadné kurzy: při stornování kurzu 2 týdny a více před školením, vám vrátíme 100 % zaplacených peněz, nebo si můžete vybrat jakékoliv školení ve stejné ceně. Při stornování školení v posledním týdnu před konáním akce (den školení = 7. den před školením), případně pokud se školení vůbec nezúčastníte, vrátíme vám 50 % z celkové ceny.

Stornování účastníkem individuálního kurzu

Individuální kurzy: při stornování kurzu 2 týdny a více před školením, vám vrátíme 100 % zaplacených peněz, nebo si můžete vybrat jakékoliv školení ve stejné ceně. Při stornování školení v posledním týdnu před konáním akce (den školení = 7. den před školením), případně pokud se školení vůbec nezúčastníte, vrátíme vám 50 % z celkové ceny.

Stornování školení pořadatelem YASHICA DIGITAL

Pokud školení zruší YASHICA DIGITAL jeden týden a více před konáním akce, všem účastníkům pořadatel vrátí 100 % zaplacených peněz, nebo nabídne jakékoliv školení ve stejné ceně.

Pořadatel při stornování školení neplatí žádné dodatečné výdaje účastníků či ztráty např. čas

Další informace ke stornům

  • Storno (zrušení účasti) je nutné oznámit písemně (e-mailem).
  • Pokud se školení nemůžete zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka. Pouze nám nahlásíte jeho jméno pro přípravu certifikátu o absolvování. Finanční vyrovnání si však s náhradníkem řešíte sami.


Podmínky byly aktualizovány k 13. 10. 2021.